123steunvordering.nlWat is een steunvordering?

Zodra blijkt dat uw debiteur verkeert in de toestand dat hij is opgehouden te betalen kunt u zijn faillissement aanvragen. Voor het aanvragen van het faillissement heeft u nog van een derde partij een direct opeisbare vordering nodig. Deze vordering noemt men een steunvordering. De steunvordering mag afkomstig zijn van de Belastingdienst, de kabelmaatschappij en een andere leverancier.

Wat is een goede steunvordering?

Voor een faillissementsaanvraag heeft u het liefst meerdere steunvorderingen waarin al door een rechter vonnis is gewezen of die hoger zijn dan uw vordering.

Een serieus betwiste steunvordering is niet bruikbaar. De reden hiervoor is dat een faillissementsrechter na summier onderzoek moet kunnen vaststellen of er sprake is van een faillissementssituatie. Dit is niet mogelijk als het vorderingsrecht onvoldoende vaststaat. Een vordering die slechts gedeeltelijk wordt betwist, maar desondanks volledig onbetaald wordt gelaten, is wel bruikbaar als steunvordering. In dat geval wordt het onbetwiste deel immers ook niet betaald, waarmee de faillissementssituatie wel kan worden aangetoond.

Heb ik toestemming nodig van de steunvorderaar om de steunvordering te gebruiken?

Hoewel de term ‘steunvordering’ lijkt te impliceren dat de betreffende schuldeiser de faillissementsaanvraag met zijn vordering ondersteunt, is dit niet vereist. Zelfs als de schuldeiser protesteert tegen het gebruik van zijn vordering als steunvordering, kan deze vordering worden gebruikt als steunvordering en kan het faillissement worden uitgesproken.

Hetzelfde geldt voor steunvorderingen van schuldeisers die zelf niet op betaling aandringen. Dit komt bijvoorbeeld voor als er een betalingsregeling is getroffen. Ook is het niet relevant of een schuldeiser waarvan een steunvordering wordt gebruikt, bekend is met de faillissementsaanvraag.

Praktisch gezien dienen er uiteraard wel bewijsstukken van de steunvordering beschikbaar te zijn, maar zo lang die voor handen zijn, heeft de rechtbank geen boodschap aan eventuele bezwaren van andere schuldeisers.

De Belastingdienst en steunvorderingen.

Het is ook mogelijk om bij de Belastingdienst te informeren of de Belastingdienst als steunvorderaar wil optreden. De debiteur kan als belastingschuldige immers een belastingschuld bij de fiscus hebben. In de praktijk komt het vaak voor dat een openstaande belastingschuld bij de Belastingdienst als steunvordering wordt gebruikt.

De Belastingdienst verstrekt uitsluitend gegevens over een belastingschuld als dit in het belang van de invordering van de belastingschuld is. Als bij de debiteur in kwestie meer dan 50 werknemers werkzaam zijn, geldt als aanvullend vereiste dat voor verstrekking van de gegevens voorafgaande toestemming vereist is van het Ministerie van Financiën. Tot slot geldt dat de Belastingdienst de gegevens uitsluitend schriftelijk verstrekt. Het is onze ervaring dat de Belastingdienst geen informatie verstrekt aan particuliere of zakelijke schuldeisers. Dan zou iedereen immers kunnen informeren naar de belastingschulden van zijn buurman.

Onze ervaring is dat de Belastingdienst ons wel in veel gevallen een steunvordering verstrekt. Een steunvordering van de Belastingdienst is zeer bruikbaar en is doorgaans ruim voldoende om het faillissement van de debiteur te kunnen bewerkstelligen. Een debiteur kan een steunvordering van de Belastingdienst immers niet eenvoudig betwisten.

Het is onze ervaring dat de Belastingdienst geen informatie verstrekt aan particuliere of zakelijke schuldeisers. Dan zou iedereen immers kunnen informeren naar de belastingschulden van zijn buurman.

Onze ervaring is dat de Belastingdienst ons wel in veel gevallen een steunvordering verstrekt. Een steunvordering van de Belastingdienst is zeer bruikbaar en is doorgaans ruim voldoende om het faillissement van de debiteur te kunnen bewerkstelligen. Een debiteur kan een steunvordering van de Belastingdienst immers niet eenvoudig betwisten.